Over onze vereniging


Het ontstaan van de vereniging

Op 24 januari 2000 werd de vereniging van nierpatiënten Hollands Noorden opgericht door 3 nierpatiënten, die gezamenlijk het eerste bestuur van de vereniging vormden. Zij waren allen patiënten van het Medisch Centrum Alkmaar en hun doel was in eerste instantie het behartigen van de belangen van de leden en het bevorderen van de contacten tussen alle nierpatiënten in het MCA, hun partners en familieleden. 

Er werden informatieve bijeenkomsten georganiseerd: kerstmiddagen, afgesloten met een heerlijk diner; dagjes uit en workshops. Hierbij werd rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van een iedereen.

 

In de loop van de tijd is de vereniging uitgebreid met patiënten uit andere delen van Noord Holland, waardoor het gebied waar de vereniging actief is, inmiddels is uitgegroeid tot heel Noord Holland boven 't IJ (exclusief Amsterdam) en Texel.

 

Doelstelling

De doelstellingen van de vereniging zijn:

  • het bevorderen van lotgenotencontact;
  • het behartigen van de belangen van nierpatiënten in Noord-Holland;
  • Kennisoverdracht en voorlichting;

Doelgroep

Het lidmaatschap van onze vereniging is bedoeld voor iedereen in de predialyse fase, voor patiënten die dialyseren, zowel hemodialyse als peritoneale dialyse (buikspoeling), getransplanteerden en donoren, alsmede hun partners en familieleden.

 

Samenwerking

Hollands Noorden werkt samen met:

  • de ziekenhuizen in de regio: NoordWest Ziekenhuisgroep (locaties Alkmaar. Den Helder, Texel en Heerhugowaard), Dijklander Ziekenhuis (locaties Hoorn en Purmerend), Dialysecentrum Beverwijk, Zaans Medisch Centrum;
  • Nierstichting: de vereniging ontvangt jaarlijks een subsidie om de organisatie van de vereniging in stand te houden en activiteiten te kunnen organiseren;
  • De Nierpatienten Vereniging (NVN): deelname aan het besturenoverleg en verschillende projecten.