Over onze vereniging


Een stukje geschiedenis

Op 24 januari 2000 werd Nierpatiëntenvereniging Hollands Noorden opgericht door 3 nierpatiënten, die gezamenlijk het eerste bestuur van de vereniging vormden. Zij waren allen patiënten van het Medisch Centrum Alkmaar en hun doel was in eerste instantie het behartigen van de belangen van de leden en het bevorderen van de contacten tussen alle nierpatiënten daar en hun partners en familieleden. 

Er werden informatieve bijeenkomsten georganiseerd; kerstmiddagen, afgesloten met een heerlijk diner; dagjes uit en workshops. Hierbij werd rekening gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van een ieder..

 

In de loop van de tijd is de vereniging uitgebreid met patiënten uit andere delen van Noord Holland, waardoor het gebied waar de vereniging actief is, inmiddels is uitgegroeid tot heel Noord Holland boven 't IJ (exclusief Amsterdam) en Texel.

 

Doelstelling

Inmiddels is de doelstelling van de vereniging en haar bestuur veel ruimer dan in de beginfase. Dit vooral door de vele contacten die in de loop van de tijd zijn gegroeid. De doelen op een rij:

  • het bevorderen van de onderlinge contacten tussen alle nierpatiënten en partners/familieleden in het verzorgingsgebied
  • het behartigen van de belangen van al haar leden
  • het onderhouden van de contacten met de aangesloten dialysecentra
  • het onderhouden van de contacten met de Nierstichting en Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
  • het bijwonen van bijeenkomsten en deelname in projectgroepen van de NVN

Doelgroep

Het lidmaatschap van onze vereniging is bedoeld voor iedereen in de predialyse fase, voor patiënten die dialyseren, zowel hemodialyse als peritoneale dialyse (buikspoeling), getransplanteerden en donoren, alsmede hun partners en familieleden.