Lid worden


KVK 37088808
Website Hollandsnoorden.com
Voorzitter J. van de Geer
  Voorzitter@hollandsnoorden.com
   
Secretaris I.Doezie
Mailadres Secretaris@hollandsnoorden.com
   
Penningmeester M. van de Ven
Mailadres Penningmeester@hollandsnoorden.com
   
 Postadres

 Vereniging van Nierpatiënten

Hollands Noorden

Postbus 37

1723 ZG Noord-scharwoude

   
IBAN

NL 70 INGB 0000044544Aanmeldingsformulier  -  Vereniging van Nierpatiënten “Hollands Noorden”.

 

Lidmaatschap  -  Contributie per jaar.

* - Leden is € 16,00

* - Ondersteunende leden (partners, ouders) € 16,00

 

U bent zelf geen contributie verschuldigd aan de Nierpatiënten Vereniging Nederland (N.V.N.).

 

Vanuit de N.V.N. ontvangt u elke twee maanden het blad “Wisselwerking”.

Onze activiteitencommissie organiseert meerdere bijeenkomsten per jaar, zowel t.b.v. voorlichting als voor de gezelligheid. 

 

U kunt zich opgeven als lid door het volgende:

* - Het aanmeldingsformulier volledig invullen via de website en verzenden 

of 

* - Het Formulier downloaden en opsturen naar het onderstaand adres.

 

Het is mogelijk onze vereniging financieel te ondersteunen, ook als u geen lid wilt worden.

 

Wij vragen u in dat geval om uw bijdrage overmaken op bovenstaand IBAN nummer.

Namens het bestuur dank voor uw bijdrage als u hier gebruik van maakt.

Download
Inschrijf formulier
Def Inschrijf formulier V10-2018 (2).do
Microsoft Word document 59.4 KB

Opsturen naar: Ledenadministratie

Vereniging van Nierpatiënten “Hollands Noorden” 

Postbus 37

1723 ZG Noord-Scharwoude

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.