Nieren helpen bloeddruk goed te houden


De nieren spelen een belangrijke rol bij het regelen van de bloeddruk. Als de nieren niet goed werken, ontstaat vaak hoge bloeddruk.

De bloeddruk is de druk op de bloedvaten. Die ontstaat doordat uw hart het bloed met kracht door de slagaders pompt. Als uw hart samentrekt, is de druk op z’n hoogst. Dat heet de bovendruk. Als uw hart ontspant, ontstaat er een lagere druk. Dat heet de onderdruk.

Te hoge bloeddruk kan schadelijk zijn voor de organen, zoals de nieren, het hart en de bloedvaten.

Er is sprake van hoge bloeddruk als de bovendruk hoger is dan 140 terwijl u rustig zit. Dit moet dan wel vastgesteld worden na meerdere metingen, gedurende een langere periode. Uw bloeddruk verandert namelijk steeds. Bijvoorbeeld bij inspanning of emoties. Ook de kracht van het hart en de weerstand in de bloedvaten hebben invloed op de bloeddruk. Aderverkalking zorgt bijvoorbeeld voor verhoogde weerstand in de bloedvaten, en dat zorgt voor hogere bloeddruk.

Bloeddruk en de nieren

Eén van de taken van de nieren is om de bloeddruk te regelen. Dat doen ze via een ingewikkeld regelsysteem waarbij ook het zenuwstelsel, de bijnieren, het hart en de bloedvaten betrokken zijn. De nieren kunnen de bloeddruk op twee manieren aanpassen:

  • via de hoeveelheid water en zouten in het lichaam
  • via een hormoon (signaalstof) dat de nieren maken

Bloeddruk aanpassen via water en zouten

De hoeveelheid water in uw lichaam speelt een belangrijke rol bij de bloeddruk. Veel water in het lichaam leidt tot verhoging van de bloeddruk. Weinig water leidt tot lagere bloeddruk. De nieren regelen de bloeddruk door meer of minder water en zout te verwijderen uit uw lichaam. Dit doen de nieren door de hoeveelheid urine en de hoeveelheid zout in de urine aan te passen.

Bloeddruk aanpassen via hormoon renine

De nieren maken het hormoon (signaalstof) renine. Renine verhoogt de bloeddruk. Naarmate de nieren meer of minder renine maken, stijgt of daalt uw bloeddruk.

Als uw bloeddruk daalt, gaan de nieren meer renine maken. Dat zorgt ervoor dat de bijnieren een ander hormoon maken, aldosteron. Dit hormoon zorgt ervoor dat de nieren water en zouten gaan vasthouden. Daardoor stijgt de bloeddruk weer.

Te hoge bloeddruk en nierschade versterken elkaar

Als de nieren niet goed meer werken, maken ze vaak te veel renine. Daardoor stijgt de bloeddruk. Beschadigde nieren kunnen ook minder goed water en zouten uitscheiden. Ook dat laat de bloeddruk stijgen. Daardoor hebben veel nierpatiënten te hoge bloeddruk.

Nierschade en hoge bloeddruk versterken elkaar. Hoge bloeddruk beschadigt namelijk de nierfilters. De nieren gaan dan slechter werken. Daardoor kunnen de nieren de bloeddruk steeds minder goed regelen. De bloeddruk loopt dus verder op. En dat beschadigt de nieren verder.

Behandeling noodzakelijk

Hoge bloeddruk veroorzaakt in het begin geen klachten. Maar hoge bloeddruk kan dan wel al schade aanrichten. Daarom is behandeling van hoge bloeddruk noodzakelijk, ook als u geen klachten ervaart.